Zomer- of winterabonnement van Tennisclub de Wispel

Nieuwe seniorleden kunnen eenmalig gebruik maken van het aanbod voor een kennismakingsabonnement, de kosten zijn € 50,- p/p en het abonnement is een half jaar geldig. Er kan dan vrij worden getennist en ook worden meegedaan aan de activiteiten die georganiseerd worden. Men kan daarna gewoon lid worden en de contributie bedraagt dan € 10,- per maand.

Agenda activiteiten:

Uitnodiging Thema-avond:

“Tennisclub de Wispel en de toekomst”

Woensdag 25 januari 2023, aanvang 20.00 uur

In “ús Doarpshûs” in Terwispel

Punten die we op deze avond willen bespreken:

  • Mededelingen vanuit het bestuur
  • Terugblik: Ontwikkelingen binnen de tennisclub/ Evaluatie lessen/ evaluatie activiteiten
  • Hoe verder met de tennisclub naar de toekomst toe
  • Wat verder nog ter tafel moet komen
  • Afsluiting met een drankje/ hapje

Jullie komst is van groot belang!

Het bestuur.

NIEUWSBRIEVEN

Download hier het baanregelement

Meedoen of meer informatie? tcdewispel@gmail.com