Tennisclub de Wispel

NIEUWS VAN TENNISCLUB DE WISPEL – VOORJAAR 2022

Het voor jaar staat voor de deur en het nieuwe seizoen kan gaan beginnen. We hebben weer een aantal activiteiten gepland en in april gaan de lessen van start. Hier onder willen we een kort overzicht geven van wat er de komende tijd te verwachten is.

Tennislessen voor zowel jeugd als senioren op woensdagmiddag en avond!

Dit seizoen zullen de lessen worden gegeven op woensdagmiddag- en avond en ze worden weer verzorgd door Paul Plantinga van tennisschool Friesland in Leeuwarden.

De planning is om de lessen van start te laten gaan op woensdag 13 april, ’s middags vanaf circa 15.30 uur voor de jeugd (afhankelijk van aantal deelnemers/ groepen) en ’s avonds voor de volwassenen.

Tot aan de zomervakantie worden er 10 lessen gegeven.

Ook starters zijn van harte welkom, voor hen zijn de eerste 2 lessen gratis. Nieuwe leden die les volgen betalen nog geen contributie tot 1 juli 2022.  Voor starters is er de eerste les een tennisracket beschikbaar.  Zorg zelf voor goede sportschoenen (zonder noppen)

Voor nadere info: tel: 06-50880124 of stel je vragen via de mail: tcdewispel@gmail.com.

Aanmelden voor de lessen kan t/m uiterlijk 9 april a.s. via de mail of telefonisch.

Tennis-clinic op de basisschool

Begin april wordt er tijdens de gymlessen op school een tennis-clinic gegeven door Paul Plantinga om de kinderen vanaf groep 3/ 4 te laten kennismaken met tennis.

Zomerabonnement

Nieuwe seniorleden kunnen eenmalig gebruik maken van het aanbod voor een zomerabonnement, de kosten zijn € 50,- p/p en het abonnement is een half jaar geldig. Er kan dan vrij worden getennist en ook worden meegedaan aan de activiteiten die georganiseerd worden. Men kan daarna gewoon lid worden en de contributie bedraagt dan € 10,- per maand.

Agenda activiteiten:

Vanaf april         wekelijkse toss-avond op de maandagavond 3 april

13 april                     Start tennislessen

13 mei                       Dubbeltoernooi senioren (’s avonds)

17 juni                       Midzomertoernooi senioren (’s avonds)

NIEUWSBRIEVEN

Download hier het baanregelement

Meedoen of meer informatie? tcdewispel@gmail.com