Contributieregeling S.V. Wispolia

Er wordt uitgegaan van een basiscontributie met daar boven op de per sport gebonden kosten zoals bondskosten, was-kosten e.d. Kosten lidmaatschap:

  • Tot 6 jaar basiscontributie € 5,- + bijkomende kosten per afdeling (bond etc.)
  • 6 t/m 9 jaar basiscontributie € 6,50 + idem
  • 10 t/m 13 jaar basiscontributie € 8,- + idem
  • 14 t/m 17 jaar basiscontributie € 9,50 + idem
  • Vanaf 18 jaar Senioren basiscontributie € 11,- + bijkomende kosten per afdeling
  • Steunend lid bijdrage is € 4,90 per maand

Bij het beoefenen van een tweede sport is de volgende regeling van toepassing:

  • Opslag voor 2e sport – voor jeugd t/m 17 jaar is er geen opslag voor het beoefenen van een tweede sport.
  • Opslag voor senioren € 3,50 per sport p/m + toeslag per afdeling van de bijkomende kosten (bond etc.)

Voor uitschrijven kunt u een email sturen naar secretaris@svwispolia.nl