Genoeg redenen om lid te worden van de omnivereniging, 5 sporten beoefenen en u betaalt maar één keer contributie!

Misschien een beetje veel om ze allemaal tegelijkertijd te beoefenen. Maar bijvoorbeeld in de winter voetballen en in de zomer lekker tennissen zou goed kunnen.Of een buitensport combineren met een binnensport. Kinderen kunnen op deze manier kennismaken met verschillende sporten!

Naast een heleboel actief sportende leden heeft S.V.Wispolia ook nog steunende leden en donateurs. Steunende leden hebben stemrecht op de algemene ledenvergadering en ontvangen van hun afdeling het clubblad. Zij hebben vrije toegang bij de wedstrijden op sportveld De Pûster.

Locatie
Sportvereniging Wispolia is in veel opzichten de spil van het dorp Terwispel. Veel van de activiteiten spelen zich af in of rondom “Us Doarpshûs”, gelegen op het Sportveld “De Pûster”. Klik hier voor een plattegrond. In het dorpshuis bevinden zich de kleedkamers en is de sportzaal. In de sportzaal is de gymnastiekvereniging UDA, de volleybal vereeniging TVC en de badmintonclub aktief en wordt er in de winter gezaalvoetbald.

Dankzij de kunstgrasbanen kan er het hele jaar door getennist worden. 

Hoe werkt de vereniging
Twee maal per jaar kijkt de penningmeester van de sportvereniging hoeveel leden zijn aangesloten bij de vier verenigingen. Op basis van een verdeelsleutel krijgen de afdelingen hun deel van de contributie.
Hoewel de afdelingen dus niet zelfstandig zijn hebben ze wel een elk hun eigen bestuur. De voetbalvereniging (v.v.) Wispolia en de gymnastiekvereniging UDA zijn aangesloten bij de landelijke sportkoepels KNVB en KNGU.