Op woensdag 16 september 2020 gaan de yogalessen weer van start in het dorpshuis. Er zijn 12 lessen van 16 september t/m 9 december, op 14 oktober is er geen les vanwege de herfstvakantie. Docente: Cilia Wüst. De les is van 9.45 – 11.00 uur. Inloop vanaf 9.30 uur. Na afloop wordt er met elkaar thee gedronken. Kosten 12 lessen voor € 100,-

Aanmelden vooraf via de mail: svwispolia@gmail.com of via tel: 06-50880124.

Ook hierbij zullen we rekening moeten houden met de maatregelen rondom corona.